Taleskriving

www.retorika.no

Har du eller virksomheten din behov for en taleskriver? Vi er spesialister på retorikk og tekst, og kan skrive taler, presentasjoner og debattinnlegg, gjerne innenfor politisk ledelse.

Dette kan vi gjøre for deg

  • Lede og organisere arbeidet med taler, presentasjoner, artikler, innlegg og kronikker.
  • Skrive taler og lage presentasjoner.
  • Delta i virksomhetens ordinære kommunikasjonsarbeid med operativ bistand.
  • Skrive for nett og sosiale medier.
  • Ta ansvar for språkarbeidet i virksomheten og jobbe med klarspråk.

Våre konsulenter har utdanning fra fagmiljøet i retorikk, tekst og kommunikasjon fra Universitetet i Oslo, og har spisskompetanse på klarspråk og (politisk) retorikk. Vi har også lang erfaring med tekstproduksjon og arbeid med å formulere tydelige budskap i kompliserte saker.

Slik jobber vi

  • Vi jobber raskt og effektivt.
  • Vi er serviceorienterte og samarbeider godt på tvers av fagenheter i en virksomhet.
  • Vi behersker begge målformer og har gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.
  • Vi setter oss raskt inn i virksomhetens behov.

Les mer: Slik skriver du en overbevisende tale


Ring 909 46 063 for å diskutere løsninger som passer for deg.
 Eller kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor. Du får rask tilbakemelding!