Retorisk analyse

Ønsker du å kunne lese mellom linjene og forstå hele budskapet i det som sagt og skrevet? Vet du hvordan du bruker retoriske virkemidler til å bygge opp under ditt budskap? Trenger du hjelp til å avdekke skjulte budskap i en forhandlingssituasjon?

Målet med retorisk analyse er å forstå hvordan argumentasjon og retoriske virkemidler fungerer i teksten. Ved å gjøre en retorisk analyse av et budskap eller en kommunikasjonssituasjon kan man finne ut av hvordan og hvorfor virkemidlene er brukt. En retorisk analyse kan derfor være et godt grunnlag i en politisk analyse eller inngå i en kommunikasjonsanalyse.

Les også: Hva er retorisk analyse?

Slik fungerer retorisk analyse

  • Retorisk analyse avdekker hva som egentlig blir sagt og gjør det mulig å forstå hele budskapet.
  • Retorisk analyse finner hvilke retoriske virkemidler som er brukt for å gjøre budskapet overbevisende.
  • Retorisk analyse gir fortrinn i forhold til politisk analyse fordi den gir full oversikt over hva som er kommunisert og hvordan.
  • Retorisk analyse kan også brukes for å finne ut hvilken målgruppe teksten forsøker å treffe.
  • Retorisk analyse gjør det mulig å vurdere hvor godt en tekst fungerer, dvs. om den treffer målgruppen, passer til konteksten og hvordan budskapet oppfattes.

 

Bruksområder

  • Retorisk analyse kan brukes i alle typer tekster, f.eks. avisartikler som på politiske debattinnlegg.
  • Retorisk analyse kan være grunnlag for gravejournalistikk som ønsker å tolke budskap og få full oversikt over avsender ønsker å formidle og hva han eventuelt ikke ønsker å formidle.
  • Særlig kan retorisk analyse tjene journalistikk som ønsker å se i dybden på det som kommuniseres i politiske debatter.
  • Retorisk analyse kan også brukes til å gjøre et budskap tilgjengelig for parter i en forhandlingssituasjon.
  • Retorisk analyse kan hjelpe virksomheter som skape tillit til sine kunder og nå frem med budskapet sitt.

 

Ring 909 46 063 for å diskutere løsninger som passer for deg. Eller kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor. Du får rask tilbakemelding!