Analyse


Brukerundersøkelser og testing

Hvis du har et løsningsforslag du ønsker å få respons på, kan vi gjennomføre hele prosessen med en undersøkelse.

Fokusgrupper og kvalitative undersøkelser

Vi kan planlegge undersøkelsen, hjelpe deg med å velge ut informanter og gjennomføre intervjuer med fokusgrupper. I etterkant utarbeider vi en rapport som gir deg god oversikt over resultatene.

Les også: Slik velger du ut informanter til fokusgrupper

Nettbaserte undersøkelser med kvantitative data

Vi planlegger og gjennomfører nettbaserte undersøkelser mot store målgrupper. Du kan velge om du vil vi skal hjelpe deg med deler av prosessen, som f.eks. å planlegge undersøkelsen, lage intervjuguide og utarbeide spørreskjemaet, eller få materiale fra deg der vi fokuserer på å analysere dataene og utarbeide skreddersydde rapporter i etterkant.

Les også: Gjør en styreevaluering

Retorisk analyse

Ønsker du å kunne lese mellom linjene og forstå hele budskapet i det som sagt og skrevet? Vet du hvordan du bruker retoriske virkemidler til å bygge opp under ditt budskap? Trenger du hjelp til å avdekke skjulte budskap i en forhandlingssituasjon?

Målet med retorisk analyse er å forstå hvordan argumentasjon og retoriske virkemidler fungerer i teksten. Ved å gjøre en retorisk analyse av et budskap eller en kommunikasjonssituasjon kan man finne ut av hvordan og hvorfor virkemidlene er brukt. En retorisk analyse kan derfor være et godt grunnlag i en politisk analyse eller inngå i en kommunikasjonsanalyse.

Les også: Hva er retorisk analyse?

Slik fungerer retorisk analyse

  • Retorisk analyse avdekker hva som egentlig blir sagt og gjør det mulig å forstå hele budskapet.
  • Retorisk analyse finner hvilke retoriske virkemidler som er brukt for å gjøre budskapet overbevisende.
  • Retorisk analyse gir fortrinn i forhold til politisk analyse fordi den gir full oversikt over hva som er kommunisert og hvordan.
  • Retorisk analyse kan også brukes for å finne ut hvilken målgruppe teksten forsøker å treffe.
  • Retorisk analyse gjør det mulig å vurdere hvor godt en tekst fungerer, dvs. om den treffer målgruppen, passer til konteksten og hvordan budskapet oppfattes.

Bruksområder

  • Retorisk analyse kan brukes i alle typer tekster, f.eks. avisartikler som på politiske debattinnlegg.
  • Retorisk analyse kan være grunnlag for gravejournalistikk som ønsker å tolke budskap og få full oversikt over avsender ønsker å formidle og hva han eventuelt ikke ønsker å formidle.
  • Særlig kan retorisk analyse tjene journalistikk som ønsker å se i dybden på det som kommuniseres i politiske debatter.
  • Retorisk analyse kan også brukes til å gjøre et budskap tilgjengelig for parter i en forhandlingssituasjon.
  • Retorisk analyse kan hjelpe virksomheter som skape tillit til sine kunder og nå frem med budskapet sitt.

Ja takk, jeg vil ha tilbud og mer informasjon: