Om Retorika

Tydelig, troverdig og engasjerende kommunikasjon

Retorika er et kommunikasjonsbyrå med spisskompetanse på retorikk og brukervennlig kommunikasjon. Vi bruker vår kunnskap om retorikk til å hjelpe din virksomhet til å kommunisere bedre, fremstå profesjonell og skape gode kunderelasjoner.

Retorika tilbyr kommunikasjons- og markedsføringstjenester og jobber med virksomhetene for å finne gode digitale kommunikasjonsløsninger, slik at kundereisen blir brukervennlig, effektiv og lystbetont.

Målgrupper

  • Mediehus som ønsker retorisk analyse av politiske budskap/mediesaker, debatter eller taler.
  • Offentlig virksomheter som jobber med klarspråksprosjekter og/eller har har fortløpende behov for tekstproduksjon eller kommunikasjonstjenester.
  • Private virksomheter som ønsker hjelp til å formidle sitt budskap og overordnede verdier.
  • Virksomheter som har kommunikasjonsbehov, men ikke har ansatte på kommunikasjonssiden.

Retorika kan hjelpe deg med blant annet

  • Retorisk analyse
  • Innholdsmarkedsføring /episke tekster
  • Innhold til nettsider og tekstproduksjon
  • Kvalitetssikring av tekst og klarspråk
  • Kommunikasjon på sosiale medier og digitale kampanjer
  • Strategisk kommunikasjon

Hvem er vi?

Retorika har flere dyktige samarbeidspartnere som til sammen gjør at vi kan tilby varierte kommunikasjons- og markedsføringstjenester, tekstproduksjon og oversettelsestjenester.

Dette er vårt faste team:

Anne Bergvad er cand.philol. fra Universitetet i Oslo i digital tekst, retorikk og kommunikasjon og har 20 års arbeidserfaring med rådgivning, formidling og kommunikasjonsarbeid. Hun har jobbet med universell utforming og brukertesting av digitalt innhold mot store brukergrupper i offentlige og private virksomheter. Anne blogger også jevnlig om kommunikasjon og retorikk på dagensperspektiv.no/synspunkt og kommunikasjon.no/prprat.

Se Annes CV på LinkedIn

 

Christine Lien Lütcherath har studert retorikk og språklig kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og NTNU og har spesialisert seg innen tekstanalyse, klarspråk og retorisk skriving.  Hun har lang erfaring med tekstproduksjon, revidering og korrektur av tekster. Hun jobber også med tekstanalyse, dybdeintervjuer og brukertesting for å utarbeide språkprofil og produsere nye brukerrettede tekster.

 

Torunn Meyer er skuespiller og har nesten 25 års erfaring fra teater og scene etter utdanning fra teaterhøyskolen. Torunn har også jobbet i over 10 år med presentasjonsteknikk og formidling innen offentlig sektor, bl.a. Universitetet i Oslo, i tillegg til privat næringsliv og politikk. ​ Som utøvende skuespiller vet hun hvor viktig det er å kunne formidle på en slik måte at mottakeren sitter igjen med ønsket budskap. For Retorika holder hun kurs i formidling og presentasjonsteknikk, basert på metoden TIN (Teater – Idrett – Næringsliv). Denne metoden benytter teknikker og virkemidler fra teater og idrett for å nå potensial som formidler.

Se Torunns CV på LinkedIn

 

Sondre Cornelius Berven Eide har BA fra Høyskolen Kristiania med spesialisering innen PR og samfunnspåvirkning . Han har en bred og allsidig erfaring strategisk kommunikasjon, salg og markedsføring innen bransjene helse og omsorg, bygg og anlegg. Han har også god erfaring med å skrive retoriske og politiske analyser om aktuelle samfunnstemaer. I Retorika jobber han blant annet med varierte kommunikasjonstjenester, tekstproduksjon, taler og innholdsmarkedsføring.

Se Sondres CV på LinkedIn

 

Elaine Foley har lang erfaring som technical document writer og for store internasjonale organisasjoner innen teknologi. Hun er utdannet i språk fra University College Cork i Irland og er også en erfaren oversetter (norsk til engelsk). Hun kan i tillegg bistå med planlegging av selskapskommunikasjon rettet  mot internasjonale markeder. Elaine har gjort en rekke oppdrag for Retorika, særlig for kunder som ønsker å gjøre internasjonal karriere.

Se Elaines CV på LinkedIn 

 

Åsa Bäck er bosatt i London og har MSc i International Business fra London Bank University. Hun har solid erfaring med markedsføring i ulike bransjer og brukersegmenter, blant annet fra spillindustri. Åsa jobber i dag som profesjonell oversetter (engelsk til nordiske språk), og har bred erfaring med ulike oversetteroppdrag for Retorika.

Se Åsas CV på LinkedIn