Har du behov for hjelp til å arbeide med tekst som dokumenter, skjemaer, kontrakter, arbeidsinstrukser og/eller digitale tekster? Vi jobber med tekstproduksjon, kvalitetssikring av tekst, korrektur og språkvask. Vi jobber også med brukervennlig tekst / klarspråk, der målet er å gjøre budskapet i teksten tilgjengelig for brukerne. Les også: Hva er klarspråk?

Våre kunder er private og offentlige virksomheter som ønsker å tydeliggjøre og profesjonalisere kommunikasjonen mot sine kunder / brukere. Vi tilbyr både kurs, rådgivning og operativ konsulentbistand. Vi kan også planlegge, lede og drifte et klarspråksprosjekt i virksomheter som trenger dette.

Våre konsulenter har lang erfaring fra arbeid med tekst og kommunikasjon, og har utdanning fra fagmiljøet som er drivkraften bak klarspråksprosjektene i staten, dvs. kommunikasjon, tekstvitenskap og retorikk ved Universitetet i Oslo. Vi kan derfor tilby spesialistkompetanse på arbeid med språklig kommunikasjon og brukervennlige tekster.

Ring 909 46 063 for å diskutere løsninger som passer for deg. Eller kontakt oss via kontaktskjemaet nedenfor. Du får rask tilbakemelding!