Klart brukervennlig språk

www.retorika.no

Ønsker du å være tydelig om hva du tilbyr og nå frem til kundene dine? Da kan et klarspråksprosjekt være løsningen.

Svært mange virksomheter har tapt betydelige summer på brukere som har måttet ringe inn for å veiledes gjennom skjemaene og vedtaksbrevene de har fått, og etter å ha revet seg i håret lenge nok, tar sjefene kontakt med et kommunikasjonsbyrå og setter i gang et klarspråksprosjekt.

Klarspråk er en presis, imøtekommende og mottakerorientert (brukervennlig) språknorm som gir en velvillig leser mulighet til å forstå forfatterens intenderte budskap ved første gjennomlesning og bruke informasjonen på en relevant måte. Eller sagt litt enklere: Det er klar tale til brukeren!

Det handler altså om å skape samarbeidende tekster som gir leseren tilgang på all den informasjonen han behøver, og da må virksomhetens fagkyndige, klarspråkskonsulenter og evt. jurister samarbeide for at bedriften kan samarbeide med målgruppen sin.

Bearbeidede og tydelige tekster gjør brukeren mer selvstendig, noe virksomheten kan spare store summer på.

Vi kan bidra med:

  • Planlegge og starte opp et klarspråksprosjekt
  • Kartlegge, teste og analyse brukernes behov
  • Lede og organisere et klarspråksprosjekt
  • Rådgi om klarspråk og klarspråksprosjekt
  • Holde kurs i klarspråk
  • Skrive klarspråklige tekster
  • Språkvask og korrektur

Veldig inspirerende kursledere som var flinke på sitt felt. Gode formidlere. Vi hadde åpenbart behov for å jobbe med språket i brev vi sender ut. Det var lurt å sitte sammen tverrfaglig i grupper og vi jobbet med gode oppgaver både i arbeidsgruppene og i plenum. Dette var svært nyttig. Kommunens ansatte, Frogn kommune.