Kurs

retorika.no

Kommunikasjonskurs i presentasjonsteknikk og formidling for ledere

Dette kurset er spesielt utviklet for å gi deg som leder mer tyngde, posisjonere deg og selge inn budskapet ditt når du diskuterer dine fremtidsløsninger med egen organisasjon og/eller ledergruppe. Lær hvordan du kan overbevise, påvirke og styre organisasjonen din mot gode resultater.  Les mer om kommunikasjonskurset her.

 

Kurs i klarspråk

Svært mange virksomheter taper betydelige summer på brukere som ikke fullt ut forstår informasjon som er rettet mot dem. Det kan være opplæringsmateriell, informasjon om rutiner, arbeidsinstrukser, kontrakter e.l. som ansatte må sette seg inn i. Dette gjelder også offentlige virksomheter der brukerne må ringe for å bli veiledet, fordi søknadsskjemaer og informasjon på nettet er vanskelige å forstå. Klarspråk og brukervennlig informasjon er også demokratisk, det vil si at brukerne får like muligheter til å forstå viktig informasjon, plikter og rettigheter.

Klarspråk er en presis, imøtekommende og et brukervennlig språk som gir leserne mulighet til å forstå budskapet ut i fra sine egne premisser og som gir dem tilgang til all nødvendig informasjonen på en lettforståelig måte.

Vi lærer medarbeiderne i virksomheten til å skrive gode, tydelig og effektive tekster. Vi skreddersyr kursene etter virksomhetenes behov og antall kursdeltakere.

Veldig inspirerende kursledere som var flinke på sitt felt. Gode formidlere. Vi hadde åpenbart behov for å jobbe med språket i brev vi sender ut. Det var lurt å sitte sammen tverrfaglig i grupper og vi jobbet med gode oppgaver både i arbeidsgruppene og i plenum. Dette var svært nyttig. Kommunens ansatte, Frogn kommune.

Kurs i skriving

Ønsker du å bli bedre til å skrive? Det er mange årsaker til at man bør trene på å skrive, under profesjonell veiledning.

Målet med kurset er at du skal trene deg i å skrive bedre tekster, bruke tungtveiende argumenter og være mer effektiv når du skriver.

Kurset har noen praktiske skriveøvelser kombinert med tekstteori. Hvordan bygger du opp argumentasjon i teksten? Er teksten tydelig og forståelig for målgruppen? Vi jobber også med fokus, intensjon og innhold i tekstene.

Det skal være gøy å lære! Den beste læringseffekten får du når det sosiale samspillet og læringsmiljøet er godt. Derfor legger vi vekt på å gjøre kurset morsomt, levende, humørfylt og spennende!

Kurset har også et lavt antall deltakere (maks 8), for at alle på kurset skal kunne bli bedre kjent og jobbe tettere sammen.