Styreevaluering

Gjør styret ditt mer effektivt! Styreevalueringer gir viktig kunnskap om styrets arbeid og bidrar til å utvikle og forbedre arbeidet.

Ved å gjennomføre en styreevaluering vil du bl.a. få innsikt i styrets styrker og svakheter og hvordan styret fungerer som et team. Du vil bli bedre kjent med hvordan du kan sette sammen riktig kompetanse i styret, og skaffe deg kunnskap om styret jobber etter selskapets verdier og mål. Utvikling av styrearbeidet imøtekommer kravene og forventningene eiere og andre interessenter har.

Vi er en objektiv evalueringspartner og gir deg raskt og enkelt en styreevaluering som du kan bruke til å diskutere tiltak og forbedre styrearbeidet.

Vi tar oss av hele evalueringen fra A til Å. Det eneste du trenger å gjøre er å vente på rapport som sendes til deg rett etter avsluttet evaluering.

 

Ja takk, jeg vil ha tilbud og mer informasjon: