zisson logoZisson har hatt en kraftig vekst det siste året og har nå rettet tjenestene våre også mot markeder utenfor Norge. Vi hadde derfor behov for å oversette digital tekst til svensk og engelsk, og samtidig kvalitetssikre innholdet på web. Retorika har imponert oss med profesjonelle tjenester og raske leveranser. Vi kan trygt anbefale dem til andre virksomheter.

Robert Lindahl, CFO Zisson AS