Category: Klarspråk

 • Hva må du tenke på når du skriver for selvbetjeningsløsninger på nett?

  Hva må du tenke på når du skriver for selvbetjeningsløsninger på nett?

  Ettersom teknologiske muligheter og digitale ferdigheter er i stadig vekst, blir lettere å la brukerne utføre servicetjenester på egenhånd i digitale løsninger. Det finnes flere gode argumenter for dette: Det sparer bedriftene for tid og penger og gode opplevelser med digitale løsninger vil bidra til et godt omdømme blant både brukere og konkurrenter. Skal brukerne…

 • Klarspråk i digitale tjenester – hva må du tenke på?

  Klarspråk i digitale tjenester – hva må du tenke på?

  Det er lønnsomt å investere i gode og effektive digitale tjenester.  Når majoriteten av brukerne kan betjene seg selv i digitale kanaler og fylle ut skjemaer uten å måtte ringe etter hjelp, kan virksomheten din bruke tiden på å gjøre tjenestene bedre, i stedet for å gi brukerstøtte til hver enkelt bruker. Høy grad av…

 • Toposlæren – om å finne argumenter

  Toposlæren – om å finne argumenter

  Toposlæren er selve kjernen i retorisk argumentasjon. Den handler om mentale tankerom vi kan gå til for å finne argumenter som vi kan bruke for å bygge opp saken vår. Disse stedene kan man si er en form for kjente tekstlige konsepter som gjør det lettere å finne gode argumenter – både for og mot. Skal…

 • 5 spørsmål du bør stille deg når du skriver tekst

  5 spørsmål du bør stille deg når du skriver tekst

  Hvordan skal du jobbe med teksten for å få formidlet budskapet på en konsis og presis måte? Og hva gjør en tekst sammenhengende? Når du skal skrive en e-post, en rapport, et blogginnlegg, en kronikk eller en annen tekst er det mye å kommentere på og ha tanker om, og å holde seg til temaet kan…

 • Tips til et godt intervju i brukerundersøkelser

  Tips til et godt intervju i brukerundersøkelser

  Å lytte til hvordan brukerne dine opplever deg og dine tjenester, er selvsagt lurt. Skal du innhente informasjon fra brukerne dine, er det lurt å tenke gjennom hvordan du skal gjennomføre denne prosessen. Her er noen tips til hva du bør tenke på ved et kvalitativt intervju: Før du velger informanter til et intervju, bør…

 • Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

  Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

  Jobber du med utvikling av nettsteder eller andre former for eksternkommunikasjon, må du til enhver tid kjenne til brukeropplevelsene. Brukernes meninger er nødvendige og gir oss et nytt perspektiv, og som bidrar positivt til videreutvikling av virksomhetens potensiale. Å samle inn erfaringer og synspunkter fra brukerne kan gjøres på flere måter – man kan for…

 • Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

  Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

  At juridiske tekster kan være svært vanskelige å forstå, er ikke en ukjent sak. Innholdet er ofte formulert med høytidelig, fagintern sjargong. Svært mange bransjer må forholde seg til noe lovtekst i sin eksternkommunikasjon, og derfor er det viktig at vi kan formidle fagtungt, juridisk innhold slik at mannen på gata forstår det. Men hvordan…

 • Hvordan skaper du en kompetent leser?

  Hvordan skaper du en kompetent leser?

  For å komme best gjennom med budskapet ditt, er det helt nødvendig å skrive slik at leseren forstår og kjenner seg igjen i det du vil formidle. Dette høres kanskje elementært ut, men det kan være vanskelig å treffe blink. Hvem er egentlig leseren, og hvordan skriver du på hennes premisser? To typer lesere Når…

 • Hvordan lykkes med klarspråksprosjekter?

  Hvordan lykkes med klarspråksprosjekter?

  Både store og små bedrifter kan oppnå flere av sine mål gjennom undersøkelse og forbedring av språket de forsøker å nå ut til kundene sine med. Kunder som enkelt finner informasjonen de trenger, og forstår det de må vite, er både mer selvhjulpne og fornøyde. Derfor kan et vellykket klarspråkprosjekt føre til økonomiske gevinster, og…

 • Hva bør du tenke på ved forskningsformidling?

  Hva bør du tenke på ved forskningsformidling?

  Formidling av forskningsresultater til mannen på gata, fører ofte med seg flere problemer i kommunikasjonen. Mange forskningsrapporter er skrevet av forskere, for forskere, og dette innebærer ofte et svært fagtungt språk, som ikke er tilgjengelig for folk flest. Hvilke grep kan du gjøre for å formidle viktige forskningsresultater, slik at den gjengse nordmann kan bruke…