Hva må du tenke på når du skriver for selvbetjeningsløsninger på nett?

Ettersom teknologiske muligheter og digitale ferdigheter er i stadig vekst, blir lettere å la brukerne utføre servicetjenester på egenhånd i digitale løsninger. Det finnes flere…

Klarspråk i digitale tjenester – hva må du tenke på?

Det er lønnsomt å investere i gode og effektive digitale tjenester.  Når majoriteten av brukerne kan betjene seg selv i digitale kanaler og fylle ut…

Toposlæren – om å finne argumenter

Toposlæren er selve kjernen i retorisk argumentasjon. Den handler om mentale tankerom vi kan gå til for å finne argumenter som vi kan bruke for å…

5 spørsmål du bør stille deg når du skriver tekst

Hvordan skal du jobbe med teksten for å få formidlet budskapet på en konsis og presis måte? Og hva gjør en tekst sammenhengende? Når du skal…

Tips til et godt intervju i brukerundersøkelser

Å lytte til hvordan brukerne dine opplever deg og dine tjenester, er selvsagt lurt. Skal du innhente informasjon fra brukerne dine, er det lurt å…

Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

Jobber du med utvikling av nettsteder eller andre former for eksternkommunikasjon, må du til enhver tid kjenne til brukeropplevelsene. Brukernes meninger er nødvendige og gir…

Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

At juridiske tekster kan være svært vanskelige å forstå, er ikke en ukjent sak. Innholdet er ofte formulert med høytidelig, fagintern sjargong. Svært mange bransjer…

Hva bør du tenke på ved forskningsformidling?

Formidling av forskningsresultater til mannen på gata, fører ofte med seg flere problemer i kommunikasjonen. Mange forskningsrapporter er skrevet av forskere, for forskere, og dette…