Vi styrker teamet!

Vi styrker kompetansen ved å inngå samarbeid med Kristine Dahl fra Klare Ord.

Kristine er utdannet jurist og har lang erfaring som taleskriver fra flere departementer. Hun har også bred erfaring med kommunikasjonsarbeid herfra. Kristine jobber med ghostwriting, klart språk, korrektur og språkvask. Hun bistår i tillegg med myndighetskontakt. 

Dette tilbyr Kristine:

  • Kurs innen taleskriving, kronikker og klart språk
  • Myndighetskontakt
  • Ghostwriting
  • Generell tekstproduksjon, korrektur og språkvask

Fremover vil vi utvikle et komplett tilbud innen formidling og kommunikasjon med kurs og operative tjenester.

Kristine er for tiden aktuell med nettkurset Taleskriving, som arrangeres hos Kommunikasjonsforeningen 9.mars.

Velkommen Kristine!