Slik velger du ut informanter til fokusgrupper

retorika.no

En fokusgruppe kan ofte være en god løsning når du søker etter nyttige svar. Resultatet er en kvalitativ undersøkelse som gir grundige svar på virkelige problemer. Fokusgrupper gir et representativt utvalg av meninger, og du får rask og direkte respons. Hvordan lager du en fokusgruppe?

Antallet bestemmer
Når du skal finne informanter, må du først tenke over hvor mange du vil bruke. Dette må balanseres med hvor lang tid du har til undersøkelsene, hvor mange spørsmål du har, og hvor stort kvantitativt utvalg du ønsker å dekke.

Det bør være minst to grupper med tre informanter hver, slik at du i alle fall har to ulike konstellasjoner å sammenligne, og en gruppe med mer enn bare to ulike synspunkter.

Variasjon er viktig

Når du har bestemt deg for hvilket antall du vil ha, gjelder det å finne informantene. Pass på å forholde deg til beskrivelsen av målgruppen, og samle et balansert utvalg innen alder, kjønn og sosial gruppe, så du får meninger fra begge ytterpunkter, og fra flere hold i midten også.

Blir det flere av én type informanter, kan det være med på å påvirke resultatet, fordi deres synspunkter blir en majoritet. Det kan få andre informanter til å ville svare likt, for ikke å være i mindretall.

Velg sted med omhu

Når du skal møte informantene, er det noen forhold du bør ta hensyn til. Mange ulike forhold kan være med på å påvirke hvordan vi velger å svare på spørsmål.

Tenk først på hvordan lokalene bør være. Er dere hjemme hos noen eller på en kafé, for eksempel, kan dette gjøre stemningen mer avslappet, og situasjonen mindre formell. Møtes dere på et av bedriftens kontorer, framstår det mer profesjonelt, men mer formelt.

Nøytrale forhold gir godt resultat

Det kan være best å møtes på nøytral grunn, slik at ingen er mer ”på hjemmebane” enn noen andre, selv om det ofte er mer praktisk å holde møtene på bedriftens kontorer.

Når du skal holde fokusgrupper, gjelder det altså å holde tunga rett i munnen, for det er mange faktorer som kan påvirke svarene du får. Gjør du en innsats for å holde spørsmålene, gruppesammensetningen og forholdene så nøytrale som mulig, kan fokusgrupper vise seg å være en svært givende forskningsmetode. Alt dette kan hjelpe deg svært godt på veien mot brukervennlige kommunikasjonsløsninger, laget på målgruppens premisser.

Lykke til!

Retorika har erfarne skribenter og leverer et bredt utvalg av rådgivning- og kommunikasjonstjenester, deriblant tekstproduksjon og arbeid med klart språk. Vi gjennomfører brukerundersøkelser og analyser. Vi tilbyr også kurs innenfor samme kompetanseområder.

Ja takk, jeg vil ha tilbud og mer informasjon:

, ,