5 spørsmål du bør stille deg når du skriver tekst

retorika.no

Hvordan skal du jobbe med teksten for å få formidlet budskapet på en konsis og presis måte? Og hva gjør en tekst sammenhengende? Når du skal skrive en e-post, en rapport, et blogginnlegg, en kronikk eller en annen tekst er det mye å kommentere på og ha tanker om, og å holde seg til temaet kan være en utfordring i alle skrivesammenhenger. Her gir vi deg et knippe tips til hvordan du jobber med teksten og finner den røde tråden:

1. Hva er hensikten med teksten min?

Først og fremst er det viktig at du har et klart og tydelig mål med det du skal skrive. Hva ønsker du å utrette med teksten din? Når du vet det, kan du gå videre.

2. Hvem kommer til å lese den, og hva ønsker de å lese om?

Å definere en målgruppe/personas/avatar for teksten er alltid viktig, fordi teksten bør tilpasses med stil, ordbruk osv.

Husk at ulike grupper av lesere kan ha ulik motivasjon til å lese teksten og ulik faglig bakgrunn, som gjør at de oppfatter budskapet ditt i enten større eller mindre grad. Derfor er det viktig at du treffer med ordene og formuleringene dine.

Å skrive for internt ansatte som forstår ditt stammespråk, er ikke det samme som å skrive for mannen på gata.

3. I hvilken sammenheng skriver jeg teksten?

Sammenhengen eller konteksten har alt å si for hva du oppnår med teksten. Leserne forstår en tekst eller et budskap ut i fra konteksten. Det vil si at konteksten er avgjørende for tolking av teksten. Leserne må kjenne til bakgrunnen for teksten og konteksten for å få et fullt og helt inntrykk av hva teksten handler om.

Nøkkelen til forståelse i teksten er forutsigbarhet gjennom konteksten. Dersom tekstene våre følger de aktuelle sjangerreglene, rettskrivning- og samfunnsnormene, er vi nesten i mål.

4. Hva ønsker jeg å formidle i den sammenhengen?

Hvis du skal skrive et debattinnlegg, tar dette innlegget nødvendigvis en plass blant andre innlegg innenfor en valgt debatt.

Da kan det være nyttig å se på hvilke aspekter debatten har dekket så langt, og ikke minst hva leserne kan om temaet fra før, og plukke opp tråden der den slapp.

5. Hva tillater sjangeren jeg skriver innenfor?

Det er nesten som forventet at et blogginnlegg ikke har de samme stramme språkrammene som en akademisk tekst. Hvis du skal skrive et blogginnlegg kan du gjerne – hvis du vil og det passer temaet – leke litt med språket og formuleringene, akkurat som i en kreativ tekst.

Hvis du skriver en rapport, må teksten være ordentlig skrevet og grammatisk riktig. Det betyr fullstendige setninger, ortografisk og grammatisk ryddighet. Og du bør sette av tid til å lese korrektur etterpå.

Lykke til!

 

Ja takk, send meg gjerne nye blogginnlegg!