Tillit, omdømme, politikk og sånt

www.retorika.no

BI-forsker Peggy Brønn er tydelig på at gode relasjoner skaper et godt omdømme, og relasjonsbygging er dermed et viktig verktøy for virksomheter som ønsker å bli likt. Man skulle tro dette også gjelder for politiske partier.

Mens det nå stormer rundt tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete som på sin side er krenket av en ubehagelig sms fra sine egne, ulmer stormen i stillhet rundt politikerkollega og kulturminister Trine Skei Grandes egne feiltrinn. Enn så lenge.

Venstre har i lang tid hatt et altomfattende identifikasjonsproblem og fremstått som et splittet parti, men det var en energisk, tydelig og samlende partileder som talte under Venstres landsmøte i sist helg. For det er ingen tvil om at Venstre har hatt store utfordringer med å samle seg rundt partiets fremtid.

Om ikke Skei Grande selv har vilje og evne til å åpne seg, spørs det om hun er i stand til å bygge den tilliten hun trenger


Derfor var det viktig for partilederen å ha en stemmesamlende retorikk. Hun argumenterte for regjeringsdeltakelse, ved å vise til at Venstre får gjennomslag for sin politikk. En politikk de fleste medlemmene av Venstre kan samles om. 
I forhold til fjorårets tale var det langt mindre følelser, men heller logiske argumenter som forsvarte Venstres valg om regjeringsdeltakelse. Ved å vise til Jeløya plattformen der Venstre har fått gjennomslag for en grønnere, rausere og mer sosialliberal politikk. Gjennomslag som utgjør en blågrønn regjering, og forslag de aldri fikk gjennom med en rødgrønn regjering.

Les også: Slik fremmer du et troverdig budskap

Det overordnede budskapet til Skei Grande er at Venstre ikke lenger skal stå på siden av norsk politikk, men vil være en del av fremtiden. For å få til dette må de stå samlet bak en borgerlig regjering. Det store spørsmålet er om talen er med på å flytte stemmer til Venstre, og om Trine fortsatt har troverdighet i lys av de siste tids rykter, hvilket hun ikke tok stilling til i talen.  

Gode relasjoner kan ikke bygges opp over natten, men tar lang tid å utvikle. I hvilken grad Trine Skei Grande nå er i stand til å beholde integritet og tillit hos sine egne velgere og internt i regjeringssamarbeid, gjenstår å se. Å bygge tillit handler om den ene partens vilje og evne til å åpne seg for den andre parten i relasjonen. Om ikke Skei Grande selv har vilje og evne til å åpne seg, spørs det om hun er i stand til å bygge den tilliten hun trenger fremover for å bygge et solid og samlende parti med et godt omdømme.

Kilder:

Brønn, Peggy Simcic (2007): Relationship outcomes as determinants of reputation, Corporate Communications: An International Journal. 12, (4): 376-393.

Ja takk, send meg gjerne nye blogginnlegg!

 

, , ,