Month: April 2018

  • Tillit, omdømme, politikk og sånt

    Tillit, omdømme, politikk og sånt

    BI-forsker Peggy Brønn er tydelig på at gode relasjoner skaper et godt omdømme, og relasjonsbygging er dermed et viktig verktøy for virksomheter som ønsker å bli likt. Man skulle tro dette også gjelder for politiske partier. Mens det nå stormer rundt tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete som på sin side er krenket av en ubehagelig […]