Tips til et godt intervju i brukerundersøkelser

retorika.no

Å lytte til hvordan brukerne dine opplever deg og dine tjenester, er selvsagt lurt. Skal du innhente informasjon fra brukerne dine, er det lurt å tenke gjennom hvordan du skal gjennomføre denne prosessen. Her er noen tips til hva du bør tenke på ved et kvalitativt intervju:

Før du velger informanter til et intervju, bør du lage en intervjuguide som inneholder alle spørsmålene du vil spørre dem om. Dersom du undersøker hvordan kommunikasjonen bør se ut, kan disse spørsmålene for eksempel gjelde forventninger, fordommer eller erfaringer.

På grunn av såkalte demand characteristics, vil forsøkspersoner forsøke å svare i tråd med det utspørreren ønsker å få vite, og det kan påvirke svarene.

Ønsker du å brukerteste et kommunikasjonsmedium, kan de forholde seg til opplevelsen og inntrykket de får. Her er det viktig å huske at du bør formulere spørsmålene så nøytralt som mulig, så du ikke legger føringer på svarene:

På grunn av såkalte demand characteristics, vil forsøkspersoner forsøke å svare i tråd med det utspørreren ønsker å få vite, og det kan påvirke svarene. Spør du for eksempel ”hvor enkelt var det å finne fram”, kan det gjøre at informantene vil bruke enkelt i svaret sitt også, selv om de kanskje helst ville brukt vanskelig. Spør heller ”hvordan gikk det å finne fram”, og unngå vurderingsord i spørsmålene dine.

Les også: Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

Pass også på rekkefølgen, slik at overgangene føles naturlige, men samtidig på en sånn måte at forrige spørsmål ikke skaper assosiasjoner som kan virke førende på det neste.

Når du har laget en intervjuguide, kan det være lurt å samle en pilotgruppe du kan teste spørsmålene på. Disse skal ikke gi deg svar på spørsmålene, men kan hjelpe deg å finne ut om noen av spørsmålene er vanskelige å svare på, om noen spørsmål gir veldig korte svar, eller om noen spørsmål får like svar.

Her får du også estimert omtrent hvor lang tid det tar å gå gjennom intervjuet med en gruppe, slik at du kan forberede fokusgruppene på hvor lang tid de bør sette av når de skal være med på undersøkelsen. Derfor bør pilotgruppen ha like mange deltakere som hver fokusgruppe skal ha.

Da ser du også hvor godt det fungerer med det antallet du ser for deg. Blir det for mange, slik at kun noen få kommer til orde? Blir det for få, slik at du ikke får utfyllende og varierte nok svar?

Husk at mennesker i store grupper (ved gruppeintervjuer /fokusgrupper) kan vise det som kalles gruppepolarisering, og gi mer ekstreme responser enn de ville gjort om de var alene. Risikoen for denne effekten er større med større grupper, særlig om de skal forsøke å komme til enighet.

Lykke til!

Kilder:

-Alcock, J. & Sadava, S. (2014): An Introduction to Social Psychology: Global Perspectives. London: SAGE Publications Ltd.

-Tjora, A. (2012): Kvalitative forskningsmetoder i praksis (2. utgave). Oslo: Gyldendal Akademiske Forlag.

-Egne erfaringer med brukerintervjuer.

Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!