Felleskap, demokratisk deltakelse og retorisk medborgerskap

retorika.no

Erna Solberg fokuserte på felleskap, kunnskap og demokratisk deltakelse i sin nyttårstale. Hun startet med å komme med et optimistisk budskap: ”Det ser lysere ut for Norge”. Solberg virket lettet over at norsk økonomi er på bedringens vei, og at de fleste er i arbeid etter omstillingskrisen i norsk oljesektor. Dette bidro også til et lite snev av egenreklame for regjeringen. Det er optimisme: Vi kan begynne å se fremover. Regjeringen har klart seg bra, og ikke minst kommet over en hektisk høst med valg og forhandlinger om partisamarbeid. Det er all grunn til å se lyst på den nærmeste fremtiden. ”Flere familier kan gå inn i det nye året med trygghet og optimisme.”

Gjennom hele talen hørte vi en optimistisk stemme med et optimistisk budskap som søker å virke motiverende. Og hva er det Solberg ønsker å motivere til?

Solberg lot tanken om et sterkt felleskap og ”sammen for et bedre samfunn”, gå som en rød tråd gjennom hele talen (gr. anafor). Hun sa: ”I Norge er vi vant til å dra lasset sammen når det trengs”. Med dette sikter hun til flere forhold.

Som den landsmoderen Erna Solberg etter hvert har blitt, er det et tema som hun overraskende nok utelot, nemlig: #metoo-kampanjen. Solberg kunne – som et ideal på en vellykket kvinnelig lederskikkelse og som mange kvinner ser opp til – valgt å invitere til nærhet og tilstedeværelse ved å trekke frem noen velvalgte ord omkring dette temaet.

I tillegg til å nevne at færre står utenfor arbeidslivet og norsk økonomi går bedre, sa Solberg også at ”vi er ikke helt i mål, men må jobbe videre”. Hun hadde en sterk appell og dedikasjon til gründere og næringsliv som hun ser for seg vil bidra til å skape nødvendige verdier. Hun forklarer dette ved at: ”En stor offentlig sektor krever en stor verdiskapning i næringslivet. Ellers er det ikke bærekraftig”. Slik prøver Solberg å skape en felles forståelse for et skattesystem som bidrar til økt investeringsvilje, nye gründerforetak og et blomstrende næringsliv (gr. logos). ”Vi må stå sammen”, altså: Vi må gi og ta. Vi – arbeidstakerne – må være flinke til å jobbe og godta moderate lønnsoppgjør, og næringslivet må sørge for å skaffe jobbene. Dermed er det rettferdig med et skattesystem som kan gi stabile næringer. På den måten kan vi komme oss ut av kriser i arbeidslivet, slik oljekrisen har vært, og ikke minst skape et bærekraftig velferdssamfunn.

Verdiene Solberg legger vekt på er utvikling av ytringsfrihet, utdanning og vitenskap, som alle bygger opp om et sterkere felleskap. Vi som bor i dette landet må jobbe sammen for å oppnå effekten av disse verdiene.

Hun sa at vi fortsatt skal arbeide for å bekjempe radikalisering og voldelige handlinger. Hun løftet frem en ungdomsskole i Fredrikstad som har utviklet et eget skoleopplegg der kunnskap og åpen debatt er en god måte å motarbeide radikaliserte ideer på. ”Det kan mange lære av. Vi må bygge opp motstandskraften hos hver enkelt ungdom mot de som lokker med enkle løsninger på vanskelige problemer.” Det dreier seg ikke bare om bekjempelse av voldelige handlinger, men aktiv deltakelse i vårt demokratiske samfunn.

Les også (publisert i dagensperspektiv.no): Fornuftig uenighet og retorisk medborgerskap

Hun takket dessuten modige nye stemmer fra innvandrermiljøene som gjør tøffe valg og tør å stå frem mot negativ sosial kontroll. Det er et legitimt ønske om ytringsfrihet og frihet til å utvikle seg selv, på lik linje med andre norske kvinner. Samtidig henvendte seg hun til innvandrerforeldre, og setter seg i deres sted (gr probare): ”Jeg vet dere er glad i barna deres.”. Det er ikke formaninger Solberg kommer med, men snarere vennligsinnet og opplysende kommunikasjon for å motivere til samhandling og endring. ”Derfor håper jeg at dere også kan se hvor viktig det er å gi dem tillit. La dem prøve, feile og vokse. Være mer opptatt av at de har det bra, enn hva andre måtte mene. Da vil barna deres klare seg bra i det norske samfunnet”.

Som den landsmoderen Erna Solberg etter hvert har blitt, er det et tema som hun overraskende nok utelot, nemlig: #metoo-kampanjen. Saken har skapt sterke følelser, og omfatter mange, ikke minst landets nest største parti. Solberg kunne – som et ideal på en vellykket kvinnelig lederskikkelse og som mange kvinner ser opp til – valgt å invitere til nærhet og tilstedeværelse ved å trekke frem noen velvalgte ord omkring dette temaet. Men hun vet at det er en sak som splitter, og hennes røst er i dette øyeblikket et redskap for å skape et motivasjon til å stå sammen. Hennes utfordringer fremover er våre felles utfordringer, og de er langt større en personlige forhold.

Omstillingene er ikke slutt. Derimot løftet Solberg dette frem som et av sine viktigste poenger: arbeidsplassene endres fortløpende, ny teknologi kommer til og det er økte utfordringer innen klima. Det er derfor vi må stå sammen. ”Dette trenger vi for å skape et godt Norge, gjennom store omveltninger.” Hun krediterte også et velfungerende kongepar og kongefamilie som representerer det bestandige og gir oss inspirasjon. De viser vei mot å glede seg over nye endringer. Og det er der Solberg vil ha oss: At vi gleder oss i fellesskap – over en lys fremtid som vi sammen skaper for Norge (gr.patos).

Kilder:

Statsministerens nyttårstale


Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!

 

, , ,