Hvorfor bruker vi tekstanalyse i klarspråksprosjekter?

www.retorika.no

Samtidig som mange klarspråkprosjekter i stor grad handler om å skape ny språkkultur og innføre nye, gjennomarbeidede tekster, er det et viktig steg i prosessen å bruke tid på å analysere bedriftens eksisterende tekster. Det er her grunnlaget for endring ligger. Tekstanalyse gir oss innsikt i hva som kommuniseres, og hvordan det kommuniseres. Slike analyser kommer i ulike formater, og avdekker ulike aspekter av samme tekst, men hva kan alle typer tekstanalyse hjelpe oss med i vårt arbeid med klarspråk?

Gjennom tekstanalyse kan du altså kartlegge tendenser som finnes i bedriftens eksisterende språkkultur, og påpeke dem.


Bli kjent med bedriftens eksisterende språkkultur

Når vi skal forsøke å skape ny språkkultur i en bedrift, vil det være svært lønnsomt for oss å kjenne til den språkkulturen som allerede finnes der. Da vet vi hvor skoen trykker, hvor oppmerksomheten deres ligger og hva som fungerer godt fra før av. Når du vet dette, blir det lettere for deg å kommunisere endringer, og det blir lettere for bedriften å svelge. Ulike former for tekstanalyse vil alle gi oss innsikt i hva som kommuniseres, og hvordan de velger å kommunisere det. Gjennom tekstanalyse kan du altså kartlegge tendenser som finnes i bedriftens eksisterende språkkultur, og påpeke dem. Når du kan eksemplifisere med utdrag fra deres egne tekster, vil både mangler, uheldige formuleringer og gode tendenser komme tydeligere til syne. Derfor blir det blir enklere å argumentere for endring mot mer klarspråklige tekster – du kjenner deres kultur for språk og tekst, og kan formidle endring på deres egne premisser.

Les også: Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

Innsikt for kritikk

Kritikk kan være vanskelig å gi, fordi det er enda vanskeligere å motta. Vi ønsker helst ikke kritikk av arbeidet vårt, særlig ikke når vi har eierskap til det. Gjennom tekstanalyse bruker du en vitenskapelig utviklet, kvalitativ metode for å finne svake og sterke punkter i materialet. Presenterer du kritikken som funn, og er åpen om metoden som er brukt for å komme fram til dem, vil ikke kritikken virke like smertefull. Når den kommer på bakgrunn av vitenskapelig innsikt framfor synsing, er det enklere for bedriften å akseptere det som er litt vondt å høre, og den blir også enklere for deg å formidle. Viser du også hvordan du har kommet fram til funnene ved å være åpen om metoden, gir du også bedriften mulighet til å stille spørsmål ved funnene, uten at de føler behov for å måtte forsvare tekstene sine.

Presenterer du kritikken som funn, og .. den kommer på bakgrunn av vitenskapelig innsikt framfor synsing, er det enklere for bedriften å akseptere..


Hva fungerer allerede godt?

Når du analyserer bedrifters eksisterende tekstmateriale, er det viktig at du også husker å presentere de funnene du opplever som positive. Peker du på gode tendenser med deres egne eksempler, skapt i deres egen tekstkultur, kan det være enklere for bedriften å forstå og realisere hvordan tekstene bør se ut i deres nye, mer klarspråklige språkprofil. Eksempler som er hentet fra fullførte, vellykkede klarspråkprosjekter kan virke vanskelige å strekke seg etter. Bruker du bedriftens egne styrker som eksempler, kan idealet virke mer oppnåelig, og prosjektet mer gjennomførbart.

Les også: Hvordan lykkes med klarspråksprosjekter?

Hva konsentrerer de seg om å få sagt?

Gjennom tekstanalyse får du ikke bare innsikt i språkkulturen og deres unike formuleringer. Du får også en bedre forståelse av innholdet. Når du analyserer bedriftens eksisterende tekster, blir du bedre kjent med hva de gjerne ønsker å fortelle på ulike plattformer og i ulike situasjoner. Noen ganger kan det bety at du blir bedre kjent med bedriftens verdier og tjenester. I andre tilfeller kan det være at du oppdager styrker og svakheter også i innholdet. Kommuniserer de det leseren vil og må vite, eller bare det som er viktig for dem å formidle? Får de fram budskapet der man forventer å finne det? Kommer det tydelig fram hvem bedriften er, og hvilke verdier de har? Finnes det gode argumenter for påstandene som presenteres? Det finnes en hel rekke viktige krav til innholdet, avhengig av deres sjanger, oppgave og plattform. Gjennom riktig form for tekstanalyse får du innsikt i hvorvidt disse kravene oppfylles.

Ulike typer tekstanalyse kan hjelpe oss med å avdekke viktige tendenser i bedriftens språkkultur, og gir oss dermed et solid grunnlag for tilbakemelding, videreutvikling og endring. De funnene vi får fra tekstanalyser lar oss enklere finne punkter for ris og ros, gjør det lettere å kommunisere disse punktene, og viser oss veien videre fra det unike utgangspunktet vi har for hånden. Med andre ord er ulike former for tekstanalyse et uvurderlig verktøy i vårt arbeid med klarspråk.

Lykke til!

Kilder:

-Hellspong, L. & Ledin, P. (1997). Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. Lund: Studentlitteratur AB

Retorika er et kommunikasjonsbyrå med spisskompetanse på retorikk og brukervennlig kommunikasjon. Vi hjelper virksomheter med å nå ut med budskapet sitt, og kan bidra med operativ kommunikasjonsbistand, kurs og rådgivning. Om du ønsker å snakke med oss, kontakt oss på 90946063.

Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!