Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

www.retorika.no

At juridiske tekster kan være svært vanskelige å forstå, er ikke en ukjent sak. Innholdet er ofte formulert med høytidelig, fagintern sjargong. Svært mange bransjer må forholde seg til noe lovtekst i sin eksternkommunikasjon, og derfor er det viktig at vi kan formidle fagtungt, juridisk innhold slik at mannen på gata forstår det. Men hvordan kan du gjøre det som er vanskelig enkelt, uten å miste viktige, juridiske nyanser?

Skap dialog mellom jurist og kommunikatør

Jobber du for eksempel innen forsikring, vil jusen utvilsomt være et viktig tannhjul i bedriftens maskineri. Juridiske tekster har som fremste oppgave å formidle plikter og rettigheter både bedrift og kunde har ovenfor norsk lov, og konsekvensen av små misforståelser kan fort bli stor. Derfor er nyansene i juridisk tekst viktige, og derfor føles språket ofte ugjennomtrengelig for brukerne. Det kan gjøre at å videreformidle innholdet i disse tekstene på en enkel måte, kjennes som en umulig oppgave. For juristene er det vanskelig å se hvordan det kan gjøres bedre, og for kommunikatørene er det vanskelig å se hvordan begrepene ikke bare kan byttes ut. Derfor er ditt første steg til suksess med juridisk tekst å skape et samarbeid mellom jus og kommunikasjon.

Det finnes mange egenskaper som kjennetegner lovteksten, og gjør den utilgjengelig for leseren. Likevel kan mye bedres bare ved å ta noen få grep.


Hva kan dere lære av hverandre?

Juristene er topptrente i å lese lovtekst, og kan være nøkkelen til innholdet som finnes bak fagsjargongen. Be dem trekke ut budskapet i tekstene og forklare det, slik at dere sammen får kokt teksten ned til kjernebudskapet. Kommunikatørene kjenner bedriftens stemme utad, og vet best hvilken innpakning brukerne foretrekker. Med godt samarbeid, kan dere kle inn budskapet i ny drakt uten å miste viktig innhold. Juristene kan forklare de begrepene som ikke kan fjernes, og foreslå gode erstatninger for fagbegrepene dere fjerner. Om det skulle oppstå uenighet, spør hverandre hva problemet med din løsning er, og hva som kan fungere bedre. Slik kan dere dra nytte av hverandres kunnskap, og kanskje lære nok til at dere kan jobbe mer selvstendig i senere prosjekter.

Les også: Slik når du ut med budskapet

Hvordan kan lovteksten bli mer tilgjengelig gjennom syntaks og stil?

Det finnes mange egenskaper som kjennetegner lovteksten, og gjør den utilgjengelig for leseren. Likevel kan mye bedres bare ved å ta noen få grep. Et gjennomgående trekk for lovtekster er passiv form. Det bidrar til den høytidelige stilen som karakteriserer lovtekstsjangeren, og skaper stor avstand i relasjonen mellom forfatteren og leseren. Enda viktigere gjør passiv form leserens oppgave uklar, og det kan være en viktig kilde til misforståelser. Når det står at ”det skal utføres ukentlige undersøkelser”, ligger det ikke implisitt hvem som sitter med ansvaret for disse. Tar leseren for gitt at det ikke kan være ham, fordi ingen har gitt ham instrukser om dette, får han ikke gjort sin plikt. Gjør du passive setninger aktive, og heller skriver ”det er viktig at du gjennomfører ukentlige undersøkelser”, kommer det tydelig fram med en gang at det er leserens ansvar, og slik kan du redusere sjansen for at han havner i trøbbel for misforståelser.

Om begge parter tør å tenke nytt, lytte, forklare og være åpen for gode forslag, kan det ikke bare fjerne store deler av frustrasjonen som noen ganger oppstår, men det kan også være at den gylne middelvei er nettopp det – gyllen.

 

Lovtekstenes høytidelige stil er allerede blitt nevnt, og å endre på denne kan være et stort steg i riktig retning for å gjøre tekstene mer tilgjengelige. Retorikken lærer oss at stilen skal passe anledningen, og derfor passer det sjelden bra å sitere paragrafer ordrett i for eksempel i forsikringsvilkårene, der god forståelse er svært viktig for leseren. Utover å endre på passiv form, se nøye på setningsoppbyggingen. Gjerne les teksten bakfra for å se hvordan relasjonen mellom de ulike forholdene som beskrives er. Hvordan ville du forklart brukerne dette i en kort informasjonsvideo eller en uformell e-post? Hold språket så naturlig som mulig – den passende stilen er den vi ikke legger merke til.

Les også: Hvordan bygge opp argumentasjon?

Kan nøkkelen til suksess ligge i holdningen din?

Formidling av lovtekst kan være en frustrerende affære både for jurist og kommunikatør. Jusen preges av tradisjon, ufravikelige normer, enorm kunnskap og yrkesstolthet, på godt og vondt. Det er derfor viktig at du i kommunikasjonsavdelingen både tar hensyn til stolthetene, tradisjonene og normene, og samtidig drar nytte av kunnskapene. Kommunikatørene kan virke urimelige i sine krav til endringer, men det kreves ofte endring for å formidle din kunnskap videre til brukeren. Derfor er det viktig at du i juridisk avdeling tør å vike fra normene, kan bite i deg stoltheten og deler på kunnskapen din. Om begge parter tør å tenke nytt, lytte, forklare og være åpen for gode forslag, kan det ikke bare fjerne store deler av frustrasjonen som noen ganger oppstår, men det kan også være at den gylne middelvei er nettopp det – gyllen.

Lykke til!

Kilder:

Våre konsulenter arbeider daglig med tekstproduksjon, klarspråk og kommunikasjon. Vi har lang arbeidserfaring fra offentlig forvaltning og kjenner til utfordringer knyttet til kommunikasjon mot brukergrupper. Vi har også utdanning fra fagmiljøene ved UiO / NTNU som var drivkreftene bak klarspråksprosjektene i staten. Derfor kan vi tilby spesialistkompetanse på arbeid med språklig kommunikasjon og brukervennlige tekster.
>> Kontakt oss


Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!