6 tips til hvordan du kan holde en engasjerende tale

retorika.no

Hvordan får du folk til å høre på deg når du holder en tale? Her kommer seks raske tips:

  1. Start talen med å vise respekt og si gjerne noe fint om lytterne. Da vender de ansiktet mot deg og lytter, og du får en god stemning i publikum. I retorikken er dette omtalt som å skape velvilje (gr. «Captatio benevolentiae»). En god start og en positiv holdning til deg som taler, gjør det lettere å nå gjennom med poengene dine. Uttrykk også gjerne takknemlighet for at du får muligheten for å si noen ord og anerkjenn på den måten lytternes kompetanse til å motta budskapet ditt.
  2. De retoriske virkemidlene du velger å bruke, er avhengig av situasjonen. Når du skal holde en tale, er det viktig å forstå og gjøre seg kjent med situasjonen, konteksten, hvem du prater til, og hvilken faglig/sosial bakgrunn og hvilke holdninger de har. Forskjellige situasjoner forutsetter forskjellige taler. Den følelsesmessige og ideologiske landsmøtetalen er for eksempel annerledes enn den fornuftsorienterte redegjørelsen av virksomhetens årsregnskap.
  3. Det viktig å skrive for øret. Talen er umiddelbar og gjør det ikke mulig for mottakeren å gå frem og tilbake og lese ulike avsnitt som i en skriftlig tekst. Overbevisende taler får du ved å utnytte og håndtere denne umiddelbarheten.
  4. I skriftlig arbeid kan vi godt benytte oss av begreper og kategorier, men når vi arbeider med muntlig språk, må vi kunne skape bilder i hodet til de som hører på. Da må vi benytte oss av personer og historier. Ved å bruke eksempler som kan konkretisere de abstrakte poengene, kan du få lytterne til å skape sine egne bilder. Det er et kraftig virkemiddel, som også gjør talen din levende. Med eksempler mener vi nødvendigvis ikke historier, selv om den gode historien alltid er god å ha i en tale. Å sammenligne med hendelser eller historier andre har fortalt, kan du også få frem fine poenger og konkretisere ditt budskap.
  5. Det du sier skal forstås i øyeblikket og må derfor skape en reaksjon hos de som lytter, enten som følelser (patos), fornuftige tanker og intellektuell stimuli (logos) og/eller overbevisning om og tillit til at taleren vet hva han farer med, noe som igjen fører til et godt rykte og omdømme for taleren (etos).
  6. Bygg gjerne poengene opp etter formelen «Snart skal jeg si dette – nå sier jeg dette – dette er det det jeg har fortalt dere». Å dele ting opp i tre, er et velkjent retorisk virkemiddel, og gjentagelser bidrar til publikum plukker opp det som blir sagt. Ved å si noe om hvordan ting har vært, hvordan det er nå og avslutningsvis si noe om fremtiden, skaper du ikke bare en rød tråd i talen, men gjør den også lettere å huske. Både for publikum og for deg selv.

Husk at eksempler og bilder er sterke retoriske grep kun når du greier å bruke det til å bygge opp under poenget du ønsker å fremme, og det kan med andre ord ikke være selve argumentet.

Lykke til!

Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!

 

 

 

, ,