6 tips til utforming av budskap

www.retorika.no

Når du vet hvilket budskap du skal formidle, må du jobbe med hvordan du formidler. Det er ikke alltid noen enkel oppgave og krever en del arbeid. Dette bør du tenke på:

1. Oppmerksomhet: Innledningen til temaet skal skape oppmerksomhet, ellers mister du leserne på et blunk. En roman har – tja – kanskje 5-10 minutter på seg til å vekke oppmerksomhet og kjøpsvilje, der den ligger utstilt på et bord i bokhandelen. Kjøper må fatte interesse for coverbildet, lese overskriften, sjekke sjanger og lese ingressen.

Men når du sender et digitalt budskap har du mye mindre tid på deg. På mobil må budskapet ditt fange oppmerksomhet i løpet av 1,7 sekunder, ellers går leseren videre til neste sak.

Innledningen skal altså gjøre lesere og lyttere mottakelige for teksten din ved å forberede dem på det som skal komme. Fortell hva du skal skrive om, gjør dem nysgjerrige og sultne på å følge med. Hold deg kortfattet, og tenk på at innledningen skal gjøre resten av teksten enklere å forstå. I mange tilfeller kan det lønne seg å skrive innledningen til slutt.

2. Motivasjon: Retorikken snakker varmt om velvilje eller motivasjon til et budskap. Når du prøver å få noen til å lese eller rette oppmerksomheten mot ditt budskap, er det viktig å at du må gi dem rett motivasjon til å lese videre. Finn ut hva målgruppen din ønsker seg og gi dem en kort introduksjon på hva de kan få av deg som imøtekommer deres behov.

Innledningsvis bør du derfor være kortfattet. Tenk at tittel og ingress skal gi et inntrykk og forklare hva som er tema i boka, dokumentet, guiden, nettsiden, storyen osv. Vi kan ta utgangspunkt i oss selv, publikum, motstandere eller i selve saken for å vinne velvilje. Det gjelder å vise at man forstår den aktuelle situasjonen, har tro på publikummets evne til å gjøre noe med den, mistro på andre synspunkter og tro på eget standpunkt.

3. Lærevillighet: For at det vi formidler skal virke overbevisende på de vi formidler det til, må vi sørge for at de ønsker å høre etter, ønsker at det vi sier skal være verdt å høre på og ønsker å lære noe av det. Vi appellerer i følge retorikken til vårt publikum best gjennom å bygge opp vårt ethos. Dette gjør vi ved å vise dem at vi mener dem vel med det vi formidler, at vi er forstandige, og at vi handler og taler ut fra det gode i oss.

Vi får et oppmerksomt publikum om vi lover å diskutere et tema som er nytt, viktig eller uvanlig, og som angår deres ve og vel. Vi kan ta utgangspunkt i oss selv, publikum, motstandere eller i selve saken for å vinne velvilje. Det gjelder å vise at man forstår den aktuelle situasjonen, har tro på publikummets evne til å gjøre noe med den, mistro på andre synspunkter og tro på eget standpunkt.

4. Perspektiv: Denne delen handler om legge frem fakta og fremstille saken, og kalles narratio i retorikken. Denne fortellingen skulle så frø for at argumentene senere skulle spire og blomstre.

Det lønner seg å danne et narrativt bakteppe man kan presentere relevante fakta som man senere kan bygge sine argumenter på. Det er her man anlegger et perspektiv til saken. Hva har skjedd? Hva er klart? Hvor skapes uenighet? Hvor står vi?

5. Argumentasjon: Bruk viktige og slående argumenter tidlig, og det aller viktigste og mest treffende argumentet til slutt. Det dessuten viktig å argumentere mot sitt eget budskap og standpunkt, rett og slett fordi du da viser at du er har full oversikt og er bevisst på andre sider av saken.

Argumentasjonsdelen i et budskap skal i hovedsak bygge på bevismiddelet logos, som appellerer til det fornuftige og logiske. Men det handler også litt om ethos, ettersom du viser forstand og velvilje i argumentasjonen. Du viser empati for leserne og saken ved å drøfte alle perspektivene, og så slå et slag for det perspektivet du mener er best.

6. Oppfordring: Avslutningen bør gjenoppta det sterkeste argumentet og oppfordre leseren til å handle. Det er når budskapet er lest og fordøyd at leseren kan handle, og da må de siste ordene virke særlig oppfordrende.

Denne delen skal knyttes opp mot pathos, tekstens evne til å vekke følelser. Vekker vi følelser i avslutningen, er sjansen større for at oppfordringen når gjennom til leseren. Oppfordringen kan skapes på ulike måter, f.eks. enten ved å gå fra å være generell til å bli spesifikk i appellen til leseren, eller å lage et bilde på hvordan endringen kan se ut.

Lykke til!

Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!

 

, , , ,