Hva bør du tenke på når du jobber med en produktbeskrivelse?

www.retorika.no

Har du et produkt og skal lage en kundeorientert beskrivelse? Dette er noen tips til hva du bør tenke på når du skriver en produktbeskrivelse:

Hvem er jeg?

Når kundene leter etter informasjon om ulike produkter, har det mye å si at de vet hvem som står bak produktet. Hvis de har tillit til virksomheten bak produktet, vil de ganske sikkert ha tiltro og tillit til at produktet også er verdt å kjøpe. Skriv gjerne om hvem du og virksomheten er og fortell den gode historien om dine verdier. Vær personlig, og bruk ord som ”vi” og ”du”, slik at rollene i teksten fordeles på tydelige aktører. Skriver du for eksempel ”vi tilbyr” framfor ”produktet er”, fremstår virksomheten som en aktør som kjenner sitt produkt.

Hva ønsker jeg å oppnå?

Skal beskrivelsen selge, anbefale eller informere om et produkt? Dette er avgjørende for hvordan du bør sette opp teksten, og hvordan du bør formulere deg. En tekst som skal selge eller anbefale bør bestå av flere gode argumenter kunden kan velge på grunnlag av. En tekst som primært skal informere, bør bruke språket til å beskrive. Har du målet med teksten i bakhodet mens du skriver, uavhengig av om det gjelder hva kunden skal vite, gjøre eller tenke etterpå, vil det bidra til å skape den effekten du ønsker.

Hvor skal jeg publisere teksten?

Skal produktbeskrivelsen publiseres i en nettbutikk? Mediet du publiserer i, har selvfølgelig mye å si for hvordan du skriver teksten. Tenk over hvordan du selv ville forventet at en tekst skulle se ut der du leser den. Kommer det viktigste først? Hvilken overskrift fanger mest oppmerksomhet? Hvilke bilder bør du bruke? Hvor mye informasjon er for mye eller for lite? Det finnes mange fine måter å analysere kundene og hvilke behov og interesser de har. Finn og kjenn kundene dine, så vet du mer om hvordan du bør skrive.

Hvem er kunden?

Når vi skriver tekster som skal påvirke følelser, tanker og handlinger hos noen, er det essensielt at vi vet hvem som skal påvirkes, som nevnt over. Skriver du med en eller flere spesifikke personer i bakhodet, bør disse finne noe i teksten som de kjenner seg igjen i. Gjenkjennelse bidrar nemlig til å vekke følelser og tanker, som kan føre til handling. Les gjennom teksten din når du er ferdig, og se godt etter hvilke personer som dukker opp underveis. Er det en person som fortsatt leter etter mer informasjon, eller en som vet nok til å kunne kjøpe?

Hva ønsker kunden å oppnå?

En svært viktig del av arbeidet med produktbeskrivelsen, er å lære å kjenne til hva kunden ønsker å oppnå ved å lese teksten din. Hvor mye informasjon trenger han? Hvorfor skal han velge ditt produkt? Vil han ha det billigste produktet? Det beste produktet? Skal han anbefale et produkt til vennene sine? Hva kunden ønsker å få ut av teksten, er også avhengig av hva du ønsker å oppnå. Løser du kundes behov? Ønsker kunden å kjøpe noe du ønsker å selge, kan salget gå nesten av seg selv. Hvis derimot du og kunden har ulike interesser, må du jobbe med kommunikasjonen. Møt kunden på halvveien og prøv å forutse hva han ønsker å få ut av teksten. Dermed har du et godt grunnlag til å gi han gode grunner til å kjøpe produktet ditt.

Finner kunden det han vil vite i det jeg ønsker å formidle?

Når kunden relaterer til noe av det som står i produktbeskrivelsen og finner det han leter etter, er det også enklere for han å ta et valg om å kjøpe. Ta gjerne et sjekk etter at du har skrevet en produktbeskrivelse, og spør deg selv: Finner kunden det han vil vite i det jeg ønsker å formidle? Er svaret på dette ja, kan du publisere.

Lykke til!

Ja takk, jeg vil melde meg på nyhetsbrev og få nye blogginnlegg tilsendt!