Year: 2017

 • Retorisk medborgerskap – hvorfor det?

  Retorisk medborgerskap – hvorfor det?

  Skoleverket i Norge jobber med å få satt enda større fokus på retorisk medborgerskap i de nye planlagte læreplanene. Målet er å øke den retoriske kompetansen til norske elever slik at de skal kunne delta aktivt i samfunnsdebatten og bli aktive medborgere, som jo er en viktig del av demokratiet. Deliberativt demokrati og det gode […]

 • Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

  Fokusgrupper – hva, hvorfor og hvordan?

  Jobber du med utvikling av nettsteder eller andre former for eksternkommunikasjon, må du til enhver tid kjenne til brukeropplevelsene. Brukernes meninger er nødvendige og gir oss et nytt perspektiv, og som bidrar positivt til videreutvikling av virksomhetens potensiale. Å samle inn erfaringer og synspunkter fra brukerne kan gjøres på flere måter – man kan for […]

 • Snakker nettroll samme språk?

  Snakker nettroll samme språk?

  I kommentarfeltet får vi mulighet til å utøve vår ytringsfrihet, dele kunnskap og utvikle debattene. Men her spres det også hatefulle ytringer, noen ganger helt uprovosert. Vi har analysert kommentarene på Sophie Elises offisielle facebookside og bloggen til programleder, gründer og risikoanalytiker Kjell-Ola Kleiven, for å undersøke hva som kan være felles for nettrollene, språklig […]

 • Hvorfor bruker vi tekstanalyse i klarspråksprosjekter?

  Hvorfor bruker vi tekstanalyse i klarspråksprosjekter?

  Samtidig som mange klarspråkprosjekter i stor grad handler om å skape ny språkkultur og innføre nye, gjennomarbeidede tekster, er det et viktig steg i prosessen å bruke tid på å analysere bedriftens eksisterende tekster. Det er her grunnlaget for endring ligger. Tekstanalyse gir oss innsikt i hva som kommuniseres, og hvordan det kommuniseres. Slike analyser […]

 • Språklig maktutøvelse: Hvorfor er det lett å bli i relasjoner som skader?

  Språklig maktutøvelse: Hvorfor er det lett å bli i relasjoner som skader?

  Hvem som helst kan bli utsatt for vold, voldtekt og manipulasjon, men for de som rammes, føles det ofte som om de selv er skyld i de handlingene som ødelegger dem. Hvordan kan et menneske kues til å ikke kjempe for sin egen trygghet?

 • Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

  Slik gjør du om lovspråk til klarspråk

  At juridiske tekster kan være svært vanskelige å forstå, er ikke en ukjent sak. Innholdet er ofte formulert med høytidelig, fagintern sjargong. Svært mange bransjer må forholde seg til noe lovtekst i sin eksternkommunikasjon, og derfor er det viktig at vi kan formidle fagtungt, juridisk innhold slik at mannen på gata forstår det. Men hvordan […]

 • Hvordan skaper du en kompetent leser?

  Hvordan skaper du en kompetent leser?

  For å komme best gjennom med budskapet ditt, er det helt nødvendig å skrive slik at leseren forstår og kjenner seg igjen i det du vil formidle. Dette høres kanskje elementært ut, men det kan være vanskelig å treffe blink. Hvem er egentlig leseren, og hvordan skriver du på hennes premisser? To typer lesere Når […]

 • Facebook-algoritmer kan avgjøre valget

  Facebook-algoritmer kan avgjøre valget

  Valget er over oss og politikerne bruker sosiale medier til å nå ut til velgerne sine. Hvilke konsekvenser har det for demokratiske prosesser og kommende stortingsvalg? Sosiale medier er en fantastisk verden, ikke bare for å være sosial på nett, men også for sånne som meg som bruker de sosiale mediene også til litt andre […]

 • Hvordan lykkes med klarspråksprosjekter?

  Hvordan lykkes med klarspråksprosjekter?

  Både store og små bedrifter kan oppnå flere av sine mål gjennom undersøkelse og forbedring av språket de forsøker å nå ut til kundene sine med. Kunder som enkelt finner informasjonen de trenger, og forstår det de må vite, er både mer selvhjulpne og fornøyde. Derfor kan et vellykket klarspråkprosjekt føre til økonomiske gevinster, og […]

 • 6 tips til hvordan du kan holde en engasjerende tale

  6 tips til hvordan du kan holde en engasjerende tale

  Hvordan får du folk til å høre på deg når du holder en tale? Her kommer seks raske tips: Start talen med å vise respekt og si gjerne noe fint om lytterne. Da vender de ansiktet mot deg og lytter, og du får en god stemning i publikum. I retorikken er dette omtalt som å […]