Slik når du ut med budskapet

www.retorika.no

Du har skrevet en tekst, lest korrektur flere ganger og endelig er du i mål. Budskapet som startet som en tanke har fått utfolde og utvikle seg i det du har skrevet teksten. Men hvordan sikrer du egentlig at tankene dine når ut?

Tekst, tekst og atter tekst

Aldri har det blitt produsert så mye tekst som det blir i dagens samfunn. Vi skriver rapporter, e-poster, SMS-er og presentasjoner. Vi leser kronikker, retningslinjer, brosjyrer og notater. Det produseres og konsumeres tekstlige ytringer hver dag, og da gjelder det at akkurat ditt budskap når frem, treffer de det skal og oppnår det du hadde tenkt. Men hvor skal man begynne?

For mange så er dette en grammatisk tilnærming. Det å skrive korrekt blir et synonym til å skrive godt. Det skal selvfølgelig ikke undervurderes, fordi det handler i bunn og grunn om troverdighet, og er en del av det vi innenfor retorikken kaller for ethos.

Det produseres og konsumeres tekstlige ytringer hver dag, og da gjelder det at akkurat ditt budskap når frem, treffer de det skal og oppnår det du hadde tenkt. Men hvor skal man begynne?

Også for de gamle grekerne i antikkens Hellas var korrekt språk en språklig dyd. Det første punktet for å bli oppfattet som troverdig og oppriktig i skriftlig kommunikasjon er å skrive korrekt. Samtidig så dreier dette seg også om noe veldig personlig, nemlig identitet. Et plettfritt språk signaliserer kontroll for mange av oss, men for å løfte et budskap opp og frem trengs det mer enn kontroll.

Få frem budskapet

I mange tilfeller stopper det med grammatikken, og det burde ikke være en selvfølge. Det er nemlig mange ting man kan jobbe med for å få frem budskapet, i tillegg til det å sikre et minimum av særskrivingsfeil.

En av de første tingene man kan tenke på er den språklige stilen. Det letteste er åpenbart å skrive som de rundt deg, og som de andre innenfor din virksomhet. Ikke noe galt i det, hvis din virksomhet har en gjennomtenkt språkprofil. Man skal imidlertid passe seg for «stammespråk».

Les også: Slik skriver du overbevisende

Det som kan virke som en naturlig ting å skrive internt, kan være fullstendig uforståelig for mottakerne på utsiden. Og siden det ikke er mye som skal til før noe blir vanskelig å forstå, så er det heller ikke mye som skal til før budskapet faller til jorden. Grunntanken bør være at forståelse er et samarbeidsprosjekt mellom deg og virksomheten din på den ene siden, og budskapet og mottaker på den annen.

Det er fult forståelig at dette virker svevende, og det er én av grunnene til at vi ofte har en tendens til å jobbe mest med korrektur og grammatikk i tekster. Det er jo håndfast! Men for å sikre at budskapet kommer frem er vi pent nødt til å ha en bredere tilnærming til arbeidet med tekst. La oss se på noen tiltak du kan jobbe med.

Stil

Stil handler om de ordene du velger og hvordan du komponerer teksten. Her er det viktig å forstå at den språklige stilen ikke bare handler om din virksomhet, men også om de du ønsker å nå. Kommunikasjonsprofessor Jo Sprague hevder at en god språklig stil innebærer klart, passende, levende og variert språk. En av nøklene til å få frem budskapet blir dermed å mestre det å være både korrekt, nøyaktig og fengende. En mulig start på å finne den språklige stilen er å definere adressaten.

Hvem skriver du til?

Da Aristoteles brukte begrepet «aptum» så handlet det om hva som var passende. Spesielt også knyttet til en gitt situasjon, kalt «kairos». Ved å applisere tankene til tekst kan vi også få en forståelse for hvordan de gamle greske tankene ikke bare er tidløse, men også moderne og friske. Ved å gjøre en analyse av hvem du skriver for vil du kunne sikre at budskapet ditt både kommer frem og blir forstått.

Les også: Hvordan bygge opp argumentasjon?

Hvorfor er det så viktig?

Der hvor det grammatiske er med på å underbygge din og virksomhetens troverdighet, så kan den språklige stilen sikre velvilje. Ved å møte leseren i den situasjonen leseren befinner seg i kan du åpne opp for en felles forståelse. Dette får ikke bare virksomheten din til å fremstå som vennlig innstilt, men er også et sparetiltak. Ved å sikre at budskapet ditt kommer frem så sparer du både tid og penger.

Unødvendig ressursbruk

Antageligvis så skriver du en tekst fordi du vil at noen skal gjøre noe. Ved å være tydelig og finne den passende stilen kan budskapet ditt bli forstått ved første gjennomlesning av mottakeren. Du slipper oppfølgingsspørsmål og klargjøring. Det sparer tid.

Å skrive baktungt, eller å bruke passive setninger uten agens er først og fremst tungvint. Det gjør meldingen din vanskelig å bryte ned, tolke og forstå. I ytterste konsekvens kan det også koste virksomheten din penger. Blir ikke budskapet ditt forstått kan det lede til at mottakerne dine ikke gjør det du ønsker at de skal gjøre, eller misforstår det du prøver å si. Det kan bli kostbart.

Det lønner seg å skrive korrekt og nøyaktig, men for å få frem budskapet må språket også være livlig og variert.

Hva er vellykket kommunikasjon?

Aptum var viktig i antikkens Hellas, og det er minst like viktig i dag. Den passende stilen til den målgruppen du ønsker å nå, om det er internt eller eksternt, gir deg mye. God språklig stil gjør ikke bare at du fremstår som en troverdig person med kontroll, men også som en person som er tydelig og vennlig innstilt. I tillegg så sparer det tid og penger. Gjør arbeid med stil til noe like håndfast som korrekturlesingen, og bli den beste retoriske varianten av deg selv. Det tjener både du og virksomheten din på.

Lykke til!

Retorika jobber med å skape brukervennlige tekster med budskap som treffer målgruppene. Les mer om hva vi kan hjelpe deg med.