Slik korrekturleser du tekst

www.retorika.no

Korrekturlesning hører ofte til den kjedelige delen av arbeidet med å produsere tekst. Her får du noen enkle tips til hva du bør tenke på når du leser korrektur.

Tekstarbeid består av flere faser. Først må du finne relevant innhold, så disponere dette innholdet i teksten, og siden formulere det på best mulig måte. Retorikken kaller disse tre fasene inventio, dispositio og elocutio.

I arbeidet med disse fasene kjennes det ofte hemmende å skulle konsentrere seg om rettskrivning samtidig. Derfor kan det lønne seg å sette det litt til side i disse tre kreative fasene, og heller lese korrektur til slutt.

Les også: Hva er egentlig tekst? 

Rettskrivning
Det er mange gode grunner til å lese korrektur. Vi gjør det gjerne i første omgang for å oppdage skrive- og tegnsettingsfeil som kan ha sneket seg inn. Det kan være nyttig å ha i bakhodet at det ikke nødvendigvis er snakk om rettskrivningsregler, men heller rettskrivningsnormer. Altså kan vi tenke på skrivereglene som rettesnorer, for å skape enighet om skriftspråket og hindre misforståelser.

Skrivefeil er derfor ikke noe lovbrudd, men et normbrudd, som sjelden skaper særlig store problemer for kommunikasjonen. Menneskehjernen er tilgivelig, og legger godviljen til under lesning. Derfor kan skrivefeil ofte være vanskelig å få øye på under både første og andre gjennomlesning. Likevel bygger språket generelt på konvensjoner og normer, og derfor viser vi respekt til leserne våre når vi skriver korrekt.

Les også: Hvordan bygge opp argumentasjon?

Korrekt språk- og tegnbruk er dessuten en enkel måte å skape tillit på. Vi merker ikke stort til det korrekte språket, men straks leseren oppdager en enkel skrivefeil som kunne skjedd den beste, kan hun oppfatte at avsenderen bak teksten mangler kompetanse.

Korrekt skriftspråk og tegnsetting virker dermed både tillitsvekkende og kvalifiserende på teksten din. Men hva bør man se etter når man korrekturleser?

  1. Finn og korriger stavefeil. Ofte går det fort i svingene, og da er det lett å utelate en bokstav, eller stokke dem. Enkle feil å gjøre, enkle feil å rette opp i. Vær også nøye med å dobbeltsjekke stavingen av ord du er usikker på.
  2. Og når du er usikker, ikke stol på stavekontrollen. Bruk ordbok når du er i tvil. Stavekontrollen foretrekker gjerne engelsk orddeling, også på norsk.
  3. Sjekk derfor for orddelingsfeil. Skal det skrives i ett, to eller tre ord? Skal du bruke bindestrek eller ikke?
  4. I den forbindelse, sørg for at den øvrige tegnsettingen er korrekt, særlig kommabruk kan ha mange feller som er lette å falle i. Selv de lærde strides om enkelte kommaregler
  5. Sørg for å ha korrekt bruk av og/å, da/når, de/dem og andre lignende duetter som gjerne sammenfaller, som han/ham eller hun/henne. Her er det lett å gjøre feil.
  6. Sjekk for riktig bruk av dobbeltkonsonanter. Det kan by på både forvirring og frustrasjon dersom man glemmer eller hiver inn en ekstra konsonant.
  7. Vær konsekvent med endingene i bestemt form, og andre valgfrie former. Skriver du døren eller døra? Velger du døra, bør du holde deg til a-endinger der du kan velge ellers også.

Lykke til!

Vi i Retorika kan hjelpe deg med både tekstproduksjon, arbeid med tydelige budskap i tekst (klarspråk), korrektur og språkvask. Les mer: Brukervennlig tekst / klarspråk