10 tips til å skrive bedre


Det finnes noen gode regler til å forbedre skriveevnene dine, slik at du kommuniserer effektivt via tekst. Du vil jo at målgruppen din skal lese teksten. Målet er å overtale folk til å motta, forstå og bli enig i budskapet ditt. Det er retorikk i praksis.

Det er noen visse forskjeller på tekster, som nettside-tekster, blogger eller avis-kronikker, men her er 10 generelle tips:

1. Planlegg teksten på forhånd. Hva skal du skrive om? Tenk nøye gjennom hva teksten skal inneholde tematisk. Ikke minst er det viktig å luke bort tematikk og poenger som ikke har noe i teksten å gjøre. Det er viktig å følge en stram tematisk linje og følge en rød tråd, ellers blir teksten din vag og mister effekt. I verste fall dropper folk å lese videre.

2. Definer målgruppen(e) din(e). Hvem skriver du til og hva vet du egentlig om hvor mye målgruppen kan om temaet fra før? Hvor mye og hvordan skal du skrive for at leserne oppfatter det du skriver om?

3. Konteksten: Hvilken sammenheng skal teksten settes inn i, og hva kan målgruppen din om denne sammenhengen? Tekstforskning viser at målgruppen forstår det tekstlige budskapet bedre og er mer tilbøyelige til å være enig i poengene, om de har innsikt i den tematiske konteksten til teksten.

4. Intensjon og fokus: Hva er intensjonen din med å skrive denne teksten? Det må du ha et bevisst forhold til, for å kunne skrive en god, effektiv og tydelig tekst. Hold fokus hele tiden. På den måten blir teksten spisset.

5. Genre og stil: Det er viktig at du skriver riktig tekst til riktig medie og bruker den genren og stilen som er normen for dette mediet.

6. Bruk tid på å finne gode overskrifter, både hovedoverskrift og deloverskrifter. Hovedoverskriften bør være triggende og innby til å lese videre. Overskriftene bør ha høy informasjonsverdi, dvs. at de oppsummerer tematisk hvert avsnitt. Husk at for å få oversikt over teksten, skummer folk deloverskriftene først, for å vurdere hva teksten sier og gjøre seg opp en mening om det er interessant å lese hele teksten.

7. Innledningen er også svært viktig. Denne bør være kort og overtale til videre lesning. Legg gjerne inn et dramatisk vendepunkt, som gjør det attraktivt å lese resten av teksten.

8. Tydelighet: Argumentasjonen må være logisk og poengene dine må komme tydelig frem. Det må ikke være noen tvil om hva du mener. Det er slik du spisser en tekst.

9. Bearbeid teksten flere ganger. Poengene dine, den logiske argumentasjonen og tematisk innhold modnes over tid. Derfor vil teksten din bli bedre om du lar den ligge over natten og tar den frem igjen dagen etter for å forbedre den.

10. Få andre til å kikke på teksten din før du anser den som ferdig og publiserer eller leverer den fra deg. Vurder om tilbakemeldingene er verdt å ta hensyn til.

Husk at alle trenger trening for å skrive godt, også de (oss) som har en faglig bakgrunn i retorikk og tekstvitenskap. Å forbedre seg på å skrive, er en kontinuerlig prosess. Jo mer du skriver og følger opp disse enkle reglene over, jo bedre vil du bli som skribent på sikt. Og alle kan bli bedre til å skrive. Lykke til!

 

Retorika leverer kommunikasjonstjenester og du får rask hjelp når du trenger det. Vil du komme i gang med content marketing? Vi kan ta hele jobben for deg.

Ring 909 46 063 for å diskutere løsninger som kan passe for deg og din virksomhet. Eller du kan fylle ut kontaktskjemaet nedenfor. Du får rask tilbakemelding!

, ,